کلاس آموزش پداکوژی مربی گری در تبریز

 

 

 

 

شهریه (ریال)

ساعت

نام دوره آموزشی

2,900,000

40

پداکوژی عمومی

 

دوره پداگوژی عمومی:

 آشنایی :به مفهوم داشتن اطلاعات مفدماتی /شناسایی:به مفهوم داشتن اطلاعات کامل / اصول: به مفهوم مبانی مطالب نظری / توانایی:به مفهوم قدرت انجام کار

دانشجو پس از گذراندن این دوره خاص باید بتواند از عهده تهیه و تنظیم برنامه آموزشی،طرح درس،اجرای آموزش و آزمون ارزشیابی از فرآیند های آموزشی و اصلاح رویه های مربوط به آن برآید.

 هنرجوی گرامی : جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های آموزشگاه در ارتباط باشید 

0413-5538444

09143144011

تبریز . چهار راه امین . طبقه بالای بانک تجارت .آموزشگاه فرهنگ