دوره حسابداری رایانه با نرم افزارهای رافع، هلو، پازار، همکاران سیستم

شهریه (ریال)ساعتنام دوره آموزشی
6.000.00060

حسابداری رایانه با نرم افزارهای

رافع،هلو،پازار،همکاران سیستم

حسابداری

هنرجوی گرامی : جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های آموزشگاه در ارتباط باشید 

0413-5538444

09143144011

تبریز . چهار راه امین . طبقه بالای بانک تجارت .آموزشگاه فرهنگ